Dotacja na eksport

Celem projektu „Zwiększenie ekspansji eksportowej firm z województwa lubuskiego” jest otwarcie światowych rynków dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubuskiego poprzez ich udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych. Projekt pozwoli na sfinansowanie w 85% kosztów udziału przedsiębiorców w prestiżowych wydarzeniach branżowych, dzięki czemu nawiążą nowe relacje biznesowe, podpiszą umowy handlowe z zagranicznymi kontrahentami oraz rozszerzą sieci sprzedaży. Zwiększą tym samym swą pozycję konkurencyjną oraz wypromują się na arenie międzynarodowej.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa lubuskiego.

Beneficjenci

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego, wpisujące się swym profilem działalności w Regionalne Inteligentne Specjalizacje:

Zielona Gospodarka

Przedsiębiorstwa związane z biogospodarką oraz technologiami środowiskowymi – produktami, procesami, usługami oraz koncepcjami, działania, które powodują mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego. Firmy świadczące usługi laboratoryjne, projektowe oraz wspomagające.

Zdrowie i jakość życia

Wysoko zaawansowane usługi medyczne, rozwój technologii związanej z tworzeniem aparatury medycznej do profilaktyki i rehabilitacji. Firmy działające w branży turystyki zdrowotnej połączonej ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub trudniące się produkcją/sprzedażą zdrowej żywności.

Przemysł ICT

Szeroko rozumiany sektor przemysłu obejmujący ICT, podmioty zajmujące się produkcją hardware, edukacją, produkcją software, doradztwem, sprzedażą oraz przetwarzaniem danych. Przedsiębiorstwa działające w zakresie rozwiązań software z zakresu systemów zarządzania dla przemysłu oraz usług.

Przemysł metalowy

Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem maszyn,urządzeń, zespołów i części metalowych oraz konstrukcji. Firmy działające w sektorze produkcji wyrobów spawanych, a także te znajdujące się w obszarze obróbki elementów metalowych oraz stalowych. Przedsiębiorstwa świadczące usługi dla sektora metalowego.

Przemysł motoryzacyjny

Przedsiębiorstw zaangażowane w projektowanie, produkcję i sprzedaż samochodów. Firmy trudniące się wytwarzaniem oraz sprzedażą części zamiennych. Podmioty zajmujące się naprawą samochodów oraz kontrolą stanu technicznego pojazdów, a także działające na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w sektorze.

Przemysł wydobywczo - energetyczny

Podmioty badawczo-rozwojowe działające w dziedzinie OZE i efektywności energetycznej. Firmy zajmujące się redukcją zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Przedsiębiorstwa z sektora innowacji w zakresie procesów technologicznych związanych z przemysłem wydobywczo-energetycznym.

Przemysł drzewny, meblarski i papierniczy

Przedsiębiorstwa zaangażowane w rozwój technologii surowcowo – materiałowych i rozwiązań energooszczędnych w przemyśle drzewnym. Podmioty produkujące meble, elementy drewniane, papier, wyroby papiernicze, korek. Firmy zajmujące się przetwarzaniem i obróbką drewna, a także jego sprzedażą i dystrybucją.

Informacje ogólne

Dokumentacja konkursowa nabór II

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne związane z II naborem konkursu. Dokumentacja jest jednolita dla każdej z 3 rund konkursowych.
Poniższe dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do konkursu, kryteriów oceny wniosków oraz wyboru przedsiębiorstw do dofinansowania.

Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz kontakt w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. Służymy pomocą na każdym etapie ubiegania się o dotację oraz po jej przyznaniu.

Wyniki naboru

Dokumentacja konkursowa nabór I

Uwaga! Nadal przyjmujemy wnioski o dofinansowanie w ramach naboru I
– wyjazdy na targi i misje gospodarcze
w okresie 01.01.2017-30.06.2018
max. 55.000 PLN dofinansowania

Partnerzy/Patroni

Organizator

DC CENTRUM Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem o blisko dziesięcioletnim doświadczeniu w branży doradztwa gospodarczego oraz prawnego.

Jednym z celów głównych Spółki jest wzrost konkurencyjności polskich Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Skuteczność działań Spółki potwierdza fakt uznania ją za akredytowaną przez Ministerstwo Rozwoju Instytucję Otoczenia Biznesu, która świadczy proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  

Spółka od 2011 roku aktywnie podejmuje działania związane z eksportem przeznaczone do dla firm MŚP. DC CENTRUM Sp. z o.o. realizowała m.in. projekty, które zakładały udział przedsiębiorstw w wydarzeniach targowych, misjach gospodarczych, nawiązywanie i rozwój współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczymi. Spółka wielokrotnie brała również udział w procesie wchodzenia polskich przedsiębiorców na nowe zagraniczne rynku. Ze względu na powyższe, bogate doświadczenie firma DC CENTRUM Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dzięki czemu organizuje działanie Lubuskie bez granic.

DC CENTRUM Sp. z o.o.

Biuro Wsparcia Zarządzania

ul. Kazimierza Wielkiego 7/5

65-047 Zielona Góra

mail: info@dc-export.pl

Paweł Siedlecki +48 534 142 066

Mateusz Krasucki +48 534 068 811

prosimy o kontakt w godz. 10.00 – 14.00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu „Zwiększenie ekspansji eksportowej firm z województwa lubuskiego” realizowanego w ramach Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Typ III – Ekspansja gospodarcza MŚP.